AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING (REGULIER)

Bouwen
winkel met werkplaats Kozijnenhoek ong. , Rucphen Aanvraag 24 oktober 2020
Bedrijfsverzamelgebouw Kerkeheidestraat ong., Sprundel Aanvraag 29 oktober 2020
Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de vergunning opvragen vanaf de dag van publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is door de corona maatregelen alleen mogelijk op afspraak (t. 0165-349500).(1/3)
Tegen een verleende vergunning kunt u gedurende 6 weken na de verzenddatum bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Een onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften adviseert het college in de besluitvorming rond uw bezwaar.
(2/3)
Een ingediend bezwaar heeft geen schorsende werking. De vergunning is van kracht vanaf de dag van verlening. Wel kunt u binnen de bezwarentermijn een verzoek om een voorlopige voorziening doen. De vergunning wordt dan pas van kracht nadat op dat verzoek is beslist.

(3/3)
Bron: TV Krant feed

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Email

Laden...

Laden

Laden…