Begeleiding voor inwoners met recht op maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Inwoners die recht hebben op hulp vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) kunnen een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze kan helpen om, bijvoorbeeld, de hulpvraag helder te krijgen of de weg te vinden naar de juiste zorgaanbieder. De gemeente heeft hiervoor een overeenkomst gesloten met een professionele partij. Naast deze professionals, zijn er ook vrijwillige cliëntondersteuners actief.

“Deze vrijwillige cliëntondersteuners zijn van grote waarde voor de cliënten en dus voor de gemeente”, vertelt wethouder Suzanne Breedveld – de Ruiter. “Zij komen uit de eigen gemeente. Daardoor voelen zij de wensen en behoeftes van onze inwoners haarfijn aan. Door nu een aantal samenwerkingsafspraken met hen vast te leggen, borgen we de goede samenwerking. We kunnen deze ook uitbreiden”.

Elkaar scherp houden door het uitwisselen van ervaringen
De wethouder legt uit: “Door deze afspraken te maken, houden we -over en weer- beter een vinger aan de pols. We spreken elkaar straks, in principe, elk kwartaal. Tijdens dat overleg bespreek ik met de betrokken ambtenaren en de vrijwillige cliëntondersteuners wat we hebben ervaren en gehoord in het werkveld. De cliëntondersteuners behartigen daarbij het belang van de cliënten. Als het nodig is, kunnen we direct ingaan op bepaalde situaties en/of knelpunten. Zo blijven de lijntjes kort en kunnen we snel schakelen.”

Door het bekostigen van de opleiding zorgen we voor een toekomstbestendige vrijwillige cliëntondersteuning
Een ander deel van de afspraken is dat de gemeente de kosten voor de opleiding van de vrijwillige cliëntondersteuners voor haar rekening neemt. De opleiding is toegankelijk voor alle geïnteresseerden binnen de gemeente. Door meer mensen op te leiden tot vrijwillige cliëntondersteuner kunnen we ook in de toekomst aan de groeiende vraag voldoen.

Ook vrijwillige cliëntondersteuner worden?
Het team van vrijwillige cliëntondersteuners is altijd geïnteresseerd in uitbreiding. Wie geïnteresseerd is in een opleiding tot cliëntondersteuner of in de inhoud van het werk, kan contact opnemen met:
– Cees van Oorschot: 0165-383301 of cees.van.oorschot@kpnmail.nl
– Bieneke de Waal-van der Vlies: 0165-327537 of bvandervlies-dewaal@kpnmail.nl

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Email

Laden...

Laden

Laden…