Bestemmingsplan voor nieuwe woonwijk Hofstede in Rucphen

RUCPHEN – Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, woonwijk Hofstede’ vast te stellen.
Dit plan maakt realisatie van de nieuwe woonwijk in Rucphen mogelijk. Hiermee krijgt de woningbouw in Rucphen een impuls.

Gevarieerd aanbod van woningen

“Woonwijk Hofstede ligt in het gebied tussen de Pierrestraat, Kade en de Kerkstraat in Rucphen” vertelt wethouder René Lazeroms. “In de woonwijk komen in de eerste fase 125 woningen”.

Het gaat dan om:
– 43 woningen in de sociale huur
– 5 woningen in de geliberaliseerde huur (boven de huurtoeslaggrens) – 4 bouwkavels
– 26 koopwoningen 2 onder 1 kap
– 14 patio koopwoningen (gelijkvloers)
– 33 rijwoningen in de koopsector

“Dit woningaanbod sluit aan bij de in de Woonvisie genoemde doelgroepen” vult Lazeroms aan. “Om de woonwijk te realiseren is kap van een bosje met dennen nodig. Ter compensatie hiervan leggen we een nieuw bos aan bij wijk Hofstede” besluit de wethouder.

Aantal zienswijzen heeft geleid tot aanpassing

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 7 juni 2018 ter inzage gelegen gedurende een termijn van zes weken. Er is een aantal zienswijzen ingekomen. De zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan op een aantal punten.
De gemeente heeft met de grondeigenaren afspraken gemaakt over de aankoop van de gronden, het uitvoeren van de werkzaamheden voor het bouw- en woonrijp maken.

De gemeenteraad neemt in de vergadering van 6 november een besluit over het bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, woonwijk Hofstede’.

Het bericht Bestemmingsplan voor nieuwe woonwijk Hofstede in Rucphen verscheen eerst op TV Krant West Brabant.

Source: TV Krant 2017

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Email

Laden...

Laden

Laden…