Enquête: onderzoek naar de samenwerking tussen inwoners en gemeente

De gemeente Rucphen wil inwoners meer betrekken bij het ontwikkelen van nieuwe plannen en beleid. Ook initiatieven tot het verbeteren van de leefbaarheid moeten ondersteund worden. Zo kunnen de initiatiefnemers met hun ideeën aan de slag, rekening houdend met de wensen en voorkeuren van inwoners.

De rekenkamercommissie onderzoekt of dat voldoende lukt.

De rekenkamercommissie is benieuwd naar de mening van inwoners
Hoe verloopt de samenwerking met de gemeente? Merken inwoners dat de gemeente hen meer betrekt bij haar plannen? Klopt het dat de gemeente steeds meer ideeën uit de samenleving ondersteunt? Om hier zicht op te krijgen, heeft de commissie een korte enquête opgesteld. Inwoners kunnen deze tot 15 december invullen via >>> www.rucphen.nl/rekenkamercommissie/enquête en delen via Facebook en Twitter.

Wat doet de rekenkamercommissie?
Gemeentelijke rekenkamers en rekenkamercommissies onderzoeken de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. Iedere gemeente in Nederland is verplicht een rekenkamer of rekenkamercommissie in te richten. Dit kan gezamenlijk met andere gemeenten. De gemeente Rucphen heeft een zelfstandige rekenkamercommissie. Deze bestaat uit drie externe leden en een ambtelijk secretaris. Met het onderzoek naar het functioneren van de gemeente probeert de rekenkamercommissie een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur en de organisatie van de gemeente Rucphen.

De rekenkamercommissie is onafhankelijk
De rekenkamercommissie werkt primair voor de gemeenteraad, maar niet in opdracht van de gemeenteraad. De rekenkamercommissie werkt onafhankelijk, zowel ten opzichte van raad, het college van B&W en de ambtelijke organisatie, als ten opzichte van burgers, bedrijven en instellingen in de gemeente Rucphen. De rekenkamercommissie bepaalt zelf welke onderwerpen zij onderzoekt.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Email

Laden...

Laden

Laden…