Extra geld voor armoedebestrijding onder kinderen nuttig besteed

De gemeente Rucphen blijft het geld dat ze ontvangt van het Rijk op dezelfde manier inzetten. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiertoe besloten op basis van de evaluatie van de inzet van de financiële middelen voor de bestrijding van armoede. Het bereik onder de doelgroep nam toe naar 55% (was 38%).

Kindpakket
In juli 2017 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de inzet van extra gelden voor de armoedebestrijding onder kinderen. Besloten is om de extra gelden in te zetten voor een 3-tal Kindpakketten. “Deze Kindpakketten zijn beschikbaar zijn voor kinderen van 0 tot en met 17 jaar die behoren tot een huishouden met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum”, vertelt wethouder Martien de Bruijn. De uitvoering van de voorziening Kindpakket ligt bij Stichting Leergeld.

Samenstelling Kindpakket
Het Kindpakket bestaat uit:

• Kledingpakket 2x per jaar
• Abonnement sportclub + sportkleding OF
• Abonnement culturele activiteit
• Vergoeding schoolkosten
• Schoolspullen ( voor kinderen van 13 t/ m 17 jaar)
• Computerregeling ( voor kinderen van 13 t/m 17 jaar, 1x per 3 jaar )
• Computerregeling voor huishoudens ( 1 x per 3 jaar)
• Eenmalig per leeftijdscategorie vanaf 4 jaar een fiets
• Eenmalig zwemdiploma A vanaf 6 jaar.

“Meer kinderen bereikt”
“Met de inzet van de extra verkregen middelen was het doel om meer kinderen te bereiken die in armoede leven. Stichting Leergeld bereikte voorheen 26% van de huishoudens met kinderen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum”, vervolgt de wethouder. “We hebben de doelgroep uitgebreid tot kinderen uit huishoudens met een inkomen tot 130%. We zitten nu op een bereik van 55%. We willen uiteindelijk uitkomen op 147 kinderen op jaarbasis, 60% van de doelgroep”.

Noodpotje scholen
“Aan de basisscholen en de school voortgezet onderwijs hebben we een Noodpotje beschikbaar gesteld. De bedoeling van het Noodpotje is dat scholen direct hulp kunnen bieden aan kinderen in armoede op scholen. Het noodpotje is onder meer ingezet voor gymkleding, kadootjes voor vader- en moederdag, schoolfoto, traktaties op school, schoolreis voortgezet onderwijs etc. De scholen hebben ons laten weten dat het noodputje nuttig is. Daarom zetten we het Noodpotje voort”, besluit wethouder De Bruijn.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Email

Laden...

Laden

Laden…