GEMEENTE BREDA AANKOOP OUDE SUIKERFABRIEK.

Gedeputeerde Staten van Brabant en het college van burgemeester en wethouders van Breda willen het voormalige CSM-terrein in Breda aankopen voor € 21,9 miljoen. Het is nu van Corbion, het bedrijf dat is voortgekomen uit het vroegere CSM. Provinciale Staten van Noord-Brabant en de gemeenteraad van Breda moeten nog instemmen met dit voornemen tot aankoop.

(1/3)
Het terrein van de oude suikerfabriek is een prominente en omvangrijke braakliggende locatie van 26 hectaren tegen het centrum van Breda. Dat kan nu in samenhang met het Havenkwartier, de Zoete Delta en het Stationskwartier worden ontwikkeld. De gemeente en de provincie willen met de aankoop daarvoor de optimale condities creëren.

(2/3)
Na een uitgebreide verkenning is in 2018 geconstateerd dat het voormalige CSM-terrein een unieke kans biedt om een nieuw stadsdeel te realiseren vlakbij het nieuwe station en de binnenstad. Een multifunctionele invulling van het CSM-terrein (wonen, werken, vrijetijdsbesteding) op lange termijn is daarbij wenselijk.

Bron: gemeente Breda.
(3/3)
Bron: TV Krant feed

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Email

Laden...

Laden

Laden…