Gemeente investeert in betere bereikbaarheid en veiligheid van sportpark Molenberg

Het college van burgemeester en wethouders wil de bereikbaarheid van sportpark De Molenberg in Rucphen verbeteren. Ook wil ze aanvullende maatregelen nemen voor de veiligheid van de bezoekers van het sportpark. Om dit te realiseren, vraagt het college aan de gemeenteraad om hiervoor extra geld beschikbaar te stellen.

In 2018 al maatregelen genomen
“In 2018 hebben we reeds maatregelen genomen om de veiligheid en bereikbaarheid van het sportpark te verbeteren”, vertelt wethouder René Lazeroms. “Zo hebben we de parkeerplaatsen voor het sportpark verwijderd en is dit een groene strook geworden. We hebben een zebrapad aangelegd en, in overleg met de gebruikers en bewoners van het sportpark, verlichting en een tijdelijk verkeerslicht geplaatst, zodat gebruikers en bezoekers van het sportpark veilig de weg kunnen oversteken naar het sportpark”.

Samen met gebruikers en bewoners plannen gemaakt voor extra maatregelen
“Deze maatregelen hebben zeker bijgedragen aan een betere bereikbaarheid en veiligheid van het sportpark. De situatie is echter nog niet optimaal. Daarom hebben we de afgelopen maanden een studie laten uitvoeren naar de verkeerstechnisch beste oplossing om het sportpark te ontsluiten. Ook hebben we gesproken met de gebruikers en bewoners van sportpark De Molenberg. We zijn samen tot een aantal aanvullende maatregelen gekomen. Dat betekent dat het verkeerslicht verdwijnt. Wel gaan we de oversteekplaats meer laten opvallen en beter verlichten. Ook komt de toegang van het sportpark, door middel van een fiets-voetpad met verlichting, achter de voormalige bedrijfswoning. Met deze extra maatregelen wordt het sportpark beter bereikbaar en veiliger”, besluit Lazeroms.

Extra geld nodig voor maatregelen
De kosten voor deze extra maatregelen bedragen € 33.000,00. Het college van burgemeester en wethouders gaat de gemeenteraad vragen dit bedrag beschikbaar te stellen. Als de gemeenteraad akkoord gaat, start de uitvoering zo spoedig mogelijk.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Email

Laden...

Laden

Laden…