HEEMKUNDE KRING SPRUNDEL BARONIE EN MARKIEZAAT.

De jaarvergadering is op dinsdag 6 oktober 2020
Om 19.30 u in gemeenschapshuis De Trapkes.
Agenda:
Opening
Ingekomen stukken.
Jaarverslag 2019 en terugblik2019.
Financieel verslag:
Verslag kascommissie bestaande uit Jan Boeren en Johan Peeters en de benoeming van de nieuwe kascommissie. (1/2)
Bestuursverkiezing:
Aftredend is Petra Veraart. Kandidaten voor deze bestuursfunctie kunnen zich tot 3 dagen voor de vergadering schriftelijk melden bij de secretaris (contact@heemkundekringsprundel.nl) Mededelingen en activiteiten. Rondvraag.
Voor deze vergadering wordt u van harte uitgenodigd.
Bestuur heemkundekring Sprundel
(2/2)
Bron: TV Krant feed

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Email

Laden...

Laden

Laden…