Herstel rijbaan en fietsstroken oostelijk deel Sint Janstraat

In 2017, met een uitloop in 2018, is de Sint Janstraat in Sprundel grondig aangepakt. Het westelijk deel is ingericht als 30 km/u-zone en het oostelijk deel is voorzien van geluidsreducerende stenen.

Dat laatste is niet naar behoren gebeurd. Daarom worden rijbaan en fietsstroken tussen de Schuurkerkstraat en de Ettenseweg opnieuw opgebouwd en bestraat.

Innovatief wegdek
Voor het wegdek zijn speciale stenen gebruikt waardoor de banden van de auto’s die er overheen rijden minder geluid produceren. Ze zorgen dus voor een stillere en fijnere woonomgeving. Daardoor hoeven minder woningen geïsoleerd te worden. De gemeente en de aannemer hadden nog geen ervaring met dit nieuwe product. Na onderzoek is gebleken dat de stenen en de onderlaag anders aangebracht hadden moeten worden. Om dit te herstellen, wordt de onderlaag gedeeltelijk verwijderd en opnieuw opgebouwd. Hierna wordt de weg opnieuw bestraat. De weg komt hierbij iets lager te liggen waardoor het hoogteverschil met de goot verwaarloosbaar wordt. De werkzaamheden starten direct na de bouwvak en duren maximaal 4 maanden.
|
Ontwerp blijft zoals het in 2017 werd vastgesteld
Naast het opnieuw aanleggen van het wegdek, verandert de inrichting van de Sint Janstraat nauwelijks. De huidige wegversmallingen in het oostelijke deel worden vervangen door wegversmallingen die de gemeente tijdelijk kan verwijderen, als dat nodig is. Dit is handig bij bijvoorbeeld wielerevenementen. Ook pakt de gemeente de beplanting aan en wordt in de rest van de straat een aantal kleine verzakkingen hersteld. Niet alle bomen en struiken hebben de droogte van vorige zomer en de stormen van de winter overleefd. Dat zorgt nu voor een wat kale aanblik. Dit wordt hersteld, maar daarbij moet rekening worden gehouden met het seizoen. Komend najaar worden de nieuwe bomen en struiken aangeplant.

Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden
Omdat alleen het wegdek en de fietsstroken (tussen de goten) opnieuw worden aangelegd, blijven woningen en winkels via het trottoir lopend bereikbaar.

Planning werkzaamheden
De aannemer informeert bewoners aan de Sint Janstraat over de precieze planning van de werkzaamheden zodra deze bekend is.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Email

Laden...

Laden

Laden…