Jaarvergadering KBO Sprundel

JAARVERGADERING KBO SPRUNDEL

Vanwege de corona  crisis werd de jaarvergadering van KBO Sprundel, normaal rond Pasen, pas afgelopen vrijdag gehouden.   Vooraf hadden bij voorinschrijving  55 leden zich opgegeven, maar er waren de afgelopen dagen nog wat afmeldingen, waardoor er ongeveer 40 leden aanwezig waren in De Trapkes. Vanwege coronamaatregelen was de bovenzaal verdeeld in twee ruimtes, met elkaar verbonden door beeld en geluid. Unaniem werden Cees Evers (voorzitter), Ria Konings (secretaris) en Ad van Loon (lid) in het bestuur gekozen.  Jack de Bont en Kees van den Broek waren aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur heef, vanwege de coronacrisis al  op 25 september jl. al afscheid van de beide vertrekkende bestuursleden genomen. Op de jaarvergadering werden zij nog bedankt onder een groot applaus. Martha Roks, jaren lang actief als bestuurslid en de laatste jaren verantwoordelijk voor de zomeractiviteiten en reizen, stopt ook met haar activiteiten. Vanwege een verkoudheid was ze niet aanwezig, maar haar man Toon was er wel en kreeg de bloemen voor Martha mee naar huis.  Cees van Oorschot was interim-voorzitter en gaf de voorzittershamer over aan Cees Evers, maar blijft wel actief als bestuurslid. De nieuwe voorzitter zette zijn voorganger nog wel even in de bloemetjes en roemde hem als een gedreven voorzitter, die ook nog actief is als cliëntondersteuner WMO, bij de Zonnebloem en de fanfare. De jaarvergadering beloonde hem met een warm applaus. Evers zei na zijn uitverkiezing:  ”‘Trots te zijn om onderdeel te kunnen uitmaken van de KBO Sprundel en sprak de hoop uit op een goede samenwerking en dat iedereen maar gezond mag blijven!”. Vanwege de coronacrisis was er na afloop niet – zoals gewoonlijk – een amusementsprogramma, waardoor de leden na de jaarvergadering verzocht werden huiswaarts te keren.

 

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Email

Laden...

Laden

Laden…