KENNISGEVING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN.

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Kom St. Willebrord, Lijsterbesstraat ongenummerd naast 23 en 25’ ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan voorziet in het toevoegen van twee woningen aan de Lijsterbesstraat naast nummer 23 en 25 in St. Willebrord. Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf donderdag 19 november 2020 gedurende een termijn van zes weken (t/m 30 dec. (1/2)
2020) tijdens openingstijden voor eenieder ter inzage in het gemeentehuis. De digitale versie van het bestemmingsplan is ook te raad plegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl Gedurende deze termijn van 6 weken kan eenieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemming plan naar voren brengen.

(2/2)
Bron: TV Krant feed

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Email

Laden...

Laden

Laden…