KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 13 november 2020 een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb hebben verleend (kenmerk: Z/081698) aan Frans Nouws BV, Oosteindseweg 36, 4714 SC te Sprundel voor de wijziging van een veehouderij, voor de locatie Oosteindseweg 36, 4714 SC te Sprundel in de gemeente Rucphen.

(1/3)
De vergunning is verleend voor onbepaalde tijd.
De aanvraag, het definitieve besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 14 november 2020 tot en met 28 december 2020 ter inzage bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Victorialaan 1, 5213 JG ‘s-Hertogenbosch. Tel. 088-7430 000.
Voor inzage in de bijbehorende stukken dient een afspraak gemaakt te worden.
(2/3)
Het besluit is ook digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of terug te vinden op www.brabant.nl/loket/vergunningen meldingen-en-ontheffingen.
Tegen dit besluit kan na bekendmaking beroep worden ingesteld. Het besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend.

(3/3)
Bron: TV Krant feed

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Email

Laden...

Laden

Laden…