Koninklijke onderscheidingen

Burgemeester Marjolein van der Meer Mohr bracht vrijdagmorgen 24 april vijf inwoners van de gemeente Rucphen telefonisch op de hoogte van het feit dat aan hen een Koninklijke onderscheiding is toegekend en dat zij zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. In verband met het coronavirus kunnen de onderscheidingen niet persoonlijk worden uitgereikt. De daadwerkelijke uitreiking vindt plaats op een nog nader te bepalen moment. Hieronder een overzicht van de te onderscheiden personen met een korte omschrijving van de verdiensten op basis waarvan de onderscheiding is toegekend.

1. De heer J.J.G.M. (Johan) Wagtmans uit St. Willebrord
De heer Johan Wagtmans heeft zijn hart verknocht aan de plaatselijke voetbalvereniging Rood-Wit. Tussen 1998 en 2020 is hij in diverse periodes (vice) voorzitter van de vereniging geweest. Bovendien fungeert hij vanaf 2014 als toernooidirecteur van het U10-tournament, een internationaal voetbaltoernooi voor jongeren t/m 10 jaar waaraan wordt deelgenomen door nationale en internationale topteams.

2. De heer C.J.M. (Kees) van den Broek uit Sprundel is  één van de drijvende krachten achter het sociaal-cultureel werk in zijn woonplaats Sprundel. In 2014 werd Kees bestuurslid en secretaris bij de Katholieke Bond voor Ouderen Sprundel.

3. De heer A.J.W. (Alex) Wagemakers uit Sprundel
De heer Alex Wagemakers zet zich op diverse fronten in voor de Sprundelse gemeenschap. Zo is hij vanaf 1999 bestuurslid van de zeer actieve Wijkvereniging De Branden, waarin hij diverse functies vervulde. De heer Wagemakers heeft ook een grote rol gespeeld bij carnavalsvereniging De Nachtuilen. Van 2007 t/m 2012 was hij Prins Carnaval.

4. De heer C.J.J. (Corrie) van den Broek uit Sprundel
De heer Corrie van den Broek zet zich al vele jaren op bijzondere wijze in voor de Sprundelse gemeenschap. Na zijn pensionering achttien jaar geleden heeft hij zich aangemeld bij de onderhoudsploeg van de R.K. Parochie Joannes de Doper. Hij verrichtte met name veel werkzaamheden in het Fatimapark en op de begraafplaats. Daarnaast is hij ook betrokken bij het Dorpswerk van Sprundel en wijkvereniging Achter de St. Jan.

5. De heer M.H.H. (Martien) Schumacher uit Rucphen
De heer Martin Schumacher is iemand die zich al langdurig inzet voor tal van maatschappelijke organisaties. Zo is hij actief bij de parochie in St. Martinus in Rucphen en maakt hij sinds 1974 deel uit van het kerkkoor. Van 1987 tot 2012 was hij eveneens lid van het regionaal Gregoriaans koor, Signum Magnum. De laatste jaren van haar bestaan was hij voorzitter van het koor. Verder was hij secretaris van de Stichting Katholiek Basisonderwijs Rucphen en één van de oprichters van de afdeling van Kiwanis Halderberge/Rucphen. Tot slot is hij al ruim vijf jaar actief als belangenbehartiger Alzheimer West-Brabant.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Email

Laden...

Laden

Laden…