Natuurwerk

Mans de Jong

De Luijenhoekseplas.

Wat als een voorziening voor overtollig regenwater werd aangelegd is nu uitgegroeid tot een prachtig stuk natuur. Om de bewoners van de Gagelrijzen droge voeten te laten houden na hevige regen werd deze waterberging enkele jaren geleden gerealiseerd. Nadat de graverijen waren afgrond informeerde de natuurwerkgroep bij het waterschap wat de bedoeling was met de nu nog kale kades. Deze kades zouden met gras worden ingezaaid. De natuurwerkgroep deed een verzoek om de kaders en taluds te mogen inzaaien met wilde bloemen.

Bloemenzee.

In samenwerking met de Vlinderstichting werd een hoeveelheid soorten wilde bloemenzaden uitgestrooid bij de Luijenhoekse plas en bij waterberging Oude Vaart. Beide waterbergingen hebben zich in de afgelopen jaren schitterend en kleurrijk ontwikkeld en bezitten een heel grote natuurwaarde. Naast de bloemenpracht vonden vele insecten, vogels en zoogdieren waaronder egels twee nieuwe leefgebieden. Wandelaars vinden deze plekken erg mooi om er te kunnen wandelen met de hond aan de lijn en volop te kunnen genieten van andere levensvormen die naast ons mensen voorkomen. Een kleurrijk plekje waar geen snelgroeiend gras of mais groeit. Voor veel mensen is dit een verademing en een verrijking op hun leefgenot.

Zeldzame vogels.

Door de aanwezigheid van de waterberging zetten steeds meer vrij zeldzame vogels poot aan de grond. Zo zijn er naast soorten als kievit, scholekster, grutto, kleine plevier, grote zilverreiger, blauwe reiger, lepelaar, ooievaar, aalscholver en verschillende soorten eenden als wilde eend, slobeend, kuifeend, krakeend, bergeend, wintertaling ook een knobbelzwanen paar met zes jongen gezien. Daarnaast zijn er de kleine rietvogels, als kleine karekiet, sprinkhaanrietzanger, rietzanger en blauwborst de afgelopen jaren meerdere keren waargenomen.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Email

Nu op de radio:

Next on air:

Laden...

Laden

Laden…