NOORD-BRABANT ZIET MAATSCHAPPELIJKE DIENSTTIJD.

Talenten ontdekken, ervaring opdoen, nieuwe mensen ontmoeten en tegelijkertijd een steentje bijdragen. Met maatschappelijke diensttijd (MDT) ontdekken jongeren de beste versie van zichzelf. Ze nemen deel aan projecten door het hele land en corona weerhoudt ze daar niet van. Integendeel. Recent onderzoek laat zien dat er in 2020 bijzonder veel interesse is in het doen van een MDT.
(1/3)
Maar liefst 800.000 jongeren geven aan zich vrijwillig te willen inzetten voor een ander. Juist in deze tijd blijkt MDT een mooi initiatief voor de twijfelaars, carrièremakers, schoolverlaters en wereldverbeteraars. Als aanvulling op de middelbareschooltijd, voor, tijdens of na een vervolgopleiding, in een vakantie, een tussenperiode of naast een betaalde baan. Van meedraaien in een buurthuis tot zwemles geven aan statushouders en van evenementen. (2/3)
Organiseren tot sporten met kinderen. Met MDT bewijs je de samenleving een dienst – en jezelf ook. Jongeren kiezen zelf wat ze gaan doen en wanneer. Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS is politiek verantwoordelijk voor MDT. In het regeerakkoord is afgesproken dat er vanaf 2021 jaarlijks 100 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor MDT. Zie voor meer informatie ook www.doemeemetmdt.nl/pers.
(3/3)
Bron: TV Krant feed

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Email

Laden...

Laden

Laden…