ONDERZOEK NAAR HUISVESTING ONDERWIJSKERN RUCPHEN.

Gemeente Rucphen heeft ICS adviseurs opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de huisvesting van de twee basisscholen in Rucphen. Doelstelling is om de onderwijshuisvestingssituatie voor de twee basisscholen en de kind partners in Rucphen in beeld te brengen en te actualiseren. Op basis van de resultaten, kan de gemeente samen met de schoolbesturen besluiten nemen voor de toekomstige onderwijshuisvesting.

De kern Rucphen telt twee basisscholen: basisschool Het Palet in Rucphen van Stichting Openbaar Onderwijs (West-Brabant en basisschool St. Martinus van de Borgesiusstichting. “Het schoolbestuur van Het Palet heeft aangegeven graag een toekomstbestendige huisvesting van de school te willen in combinatie met de huisvesting van haar kind partners. Dit vraagstuk kunnen we enkel bezien in samenhang met de huisvesting van basisschool St. Martinus” licht wethouder Suzanne Breedveld toe.

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

De gemeenteraad heeft op 30 oktober 2019 het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) voor de gemeente Rucphen vastgesteld. Hierin staan de ontwikkelrichtingen en scenario’s beschreven voor onderwijshuisvesting in de toekomst. Dit plan is tot stand gekomen in samenspraak met de schoolbesturen. Voor de kern Rucphen zijn er ontwikkelingen, waardoor dit huisvestingsplan niet meer actueel is en bijstelling nodig is.

Andere behoeften”

“Zo is er de wens om in elke kern kinderopvang voor 0-12 jarigen te bieden” vertelt wethouder Breedveld. “Basisschool Het Palet dateert uit 1965, in 2002 heeft de laatste uitbreiding plaatsgevonden. Basisschool St. Martinus dateert van 1925, de laatste uitbreiding was in 1990. De verwachting is dat aantal basisschoolleerlingen in kern Rucphen een stijging laat zien. Ook heeft het onderwijs in deze tijd behoefte aan flexibele ruimten”.

Op basis van de resultaten, kan de gemeente samen met de schoolbesturen besluiten nemen voor de toekomstige onderwijshuisvesting in de kern Rucphen.

 

 

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Email

Laden...

Laden

Laden…