ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ZEGGE HOEFSTRAAT 12.

B&W van Rucphen maken bekend, dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Kom Zegge, Hoefstraat 12’ ter inzage wordt gelegd. Het (ontwerp) bestemmingsplan heeft tot doel de realisatie van een vier seniorenwoningen op de locatie waar nu nog een vrijstaande woning staat aan het adres Hoefstraat 12 te Zegge. Het ontwerpbestemmingsplan, met de hierbij behorende stukken, ligt vanaf 29 oktober 2020 t/m 9 december 2020.
(1/3)
Tijdens openingstijden ter inzage op het gemeentehuis, Binnentuin 1 te Rucphen. Daarnaast is het bestemmingsplan met de code NL. IMRO.0840.2585K0015-ON01 digitaal raadpleegbaar via de landelijke voorziening, www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende bovenstaande termijn kan eenieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Deze dienen schriftelijk te worden gericht aan. (2/3)
De gemeenteraad van Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Het indienen van een mondelinge zienswijze is uitsluitend mogelijk na het maken van een afspraak met de afdeling Ruimte en Openbare Werken, telefoon 0165-349500. Na de zienswijzenperiode neemt de gemeenteraad een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan. Hierna kan nog beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (3/3)
Bron: TV Krant feed

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Email

Laden...

Laden

Laden…