PAVANA 8 ST. WILLEBRORD AANBOUW GARAGE.

Omgevingsvergunning
Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

(1/2)
Voor: aanbouw garage
Activiteit: bouwen
Locatie: Pavana 8 te St. Willebrord
Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 18 februari 2021.

Bron: gemeente Rucphen

(2/2)
Bron: TV Krant feed

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Email

Laden...

Laden

Laden…