RAS-LEDEN NEMEN AFSCHEID VAN WIM SUIJKERBUIJK.

In de ledenvergadering van 14 mei jongstleden werd afscheid genomen van Wim Suijkerbuijk.

De afgelopen jaren was Wim, samen met Jan van Broekhoeven en Wim van Meel een van de initiatiefnemers bij het ontstaan van de vereniging “Rucphense Actieve Senioren”.

In zijn periode als voorzitter van ruim 4 jaar groeide de vereniging van 68 naar bijna 250 leden.

Wim van Meel bedankte in zijn dankwoord Wim voor zijn geweldige inzet en overhandigde hem een enveloppe met inhoud.

De echtgenote van Wim werd met een bloemetje verrast.

Hierna was het aan de leden om het bestuur uit te gaan breiden met 2 nieuwe bestuursleden.

Met unanieme stemmen werden Rien Vermunt en Mart Schrauwen benoemd.

Het verzoek van het bestuur Mart Schrauwen te benoemen als de nieuwe voorzitter werd door iedereen akkoord bevonden.

RAS -bestuur kan dus met 2 nieuwe krachten het nieuwe seizoen in.

 

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Email

Laden...

Laden

Laden…