RIOOLVERVANGING DOORGAANDE ROUTE STANDAARBUITEN.

De werkzaamheden aan de doorgaande route naar Standdaarbuiten zijn gestart. Van september 2020 tot eind mei 2021 worden de Beatrixlaan, Mgr Dr. Poelsplein, Hemiksemstraat en de Strijmondlaan gefaseerd opengebroken. Hierbij wordt het riool vervangen en de straten van een nieuwe inrichting voorzien. Dit alles draagt bij aan een toekomstbestendig Riolering- stelsel voor Halderberge.
(1/3)
De gemeente Halderberge heeft een inspectie laten uitvoeren op de wegen die aan de route naar Standdaarbuiten liggen. Hieruit bleek dat groot onderhoud aan de fundering van de weg noodzakelijk was. Het resultaat hiervan was dat het huidige rioleringsstelsel over onvoldoende capaciteit beschikt om op lange termijn aan de verwachte klimaatverandering, met bijbehorende hevige regenbuien, te kunnen voldoen.
(2/3)
Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om gelijktijdig het riool te vergroten en de hemelwaterafvoer hiervan af te koppelen. Dit wil zeggen dat er een extra riolering wordt aangelegd voor regenwater. Deze aanpassingen in het rioleringsstelsel zorgen ervoor dat het riool en de rioolwaterzuiveringsinstallatie aanzienlijk worden ontlast. Afsluitend worden de straten van een nieuw wegdek voorzien en ingericht voor een 30km-zone. (3/3)
Bron: TV Krant feed

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Email

Laden...

Laden

Laden…