Vanaf 2020: dienstencheques gemeente alleen nog voor mantelzorgers

Cliënten die huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) krijgen, kunnen na 1 januari 2020 geen dienstencheques meer aanschaffen. Mantelzorgers kunnen de cheques wel blijven kopen. Wel veranderen het tarief en de voorwaarden. Dienstencheques die in 2019 zijn aangeschaft, kunnen tot 1 maart 2020 worden opgemaakt.

Dienstencheques oorspronkelijk voor behoud werkgelegenheid huishoudelijk werk
Een dienstencheque geeft, tot 1 januari 2020, één uur (extra) huishoudelijke ondersteuning tegen een tarief van 5 euro. De gemeente betaalt de resterende 20,36 euro. Dat begon in 2015 en 2016 met een tijdelijk budget van het rijk dat moest worden ingezet voor het behoud van de werkgelegenheid binnen de huishoudelijke sector. Vanaf 2017 betaalden we het uit eigen begroting. De regeling is daarna langzaam afgebouwd.

Inmiddels is er juist krapte op de arbeidsmarkt. Daardoor hebben aanbieders moeite om voldoende medewerkers te vinden. Dat brengt fors hogere tarieven voor huishoudelijke ondersteuning met zich mee. Naast de hogere tarieven voor huishoudelijke ondersteuning, heeft de aanzuigende werking van de invoering van het abonnementstarief Wmo geleid tot een forse volumestijging van het aantal cliënten. Mede daardoor zijn de kosten van de huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo dusdanig gestegen dat deze het budget dat eerst beschikbaar was voor de dienstencheques opslokt.

Voor mantelzorgers blijven dienstencheques bestaan, eigen bijdrage verhoogd
Mantelzorgers kunnen de dienstencheques blijven inzetten om te voorkomen dat ze overbelast raken. In 2020 kunnen zij maximaal 52 dienstencheques kopen.
Mantelzorgers kunnen de cheques inzetten voor alle huishoudelijke taken bij hen thuis, zolang daar niemand woont die vanuit de Wmo huishoudelijk ondersteuning ontvangt. Wat er voor hen verandert is dat de eigen bijdrage wordt verhoogd van 5 naar 7,50 euro.

Schoon en leefbaar wonen blijft het uitgangspunt
Voor mensen die huishoudelijke hulp krijgen vanuit de Wmo, was de dienstencheque bedoeld voor extra werkzaamheden die buiten de resultaatafspraken vallen van de Wmo-voorziening huishoudelijke ondersteuning. Deze resultaatafspraken veranderen niet met het verdwijnen van de dienstencheques. Elke cliënt heeft een maatwerkafspraak, het zogenaamde leveringsplan, met de zorgaanbieder. In dit leveringsplan staan de werkzaamheden die moeten worden verricht om de vertrekken waarin daadwerkelijk wordt geleefd (woon-, slaap, badkamer, keuken) schoon en leefbaar te houden.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Email

Nu op de radio:

Actieve playlist

vrijdag 12 juli 2024

Last on air:
17:25 Johan Heeren with Marie Julie (Engels) (03:15)
17:28 Alexis Jordan with Happiness (03:57)
17:32 Exit with Save Me From Myself (03:08)

Now on air:

Ria de Schutter with info verkeerstellingen zegge L.31072024

Next on air:
17:36 Rene Schuurmans with Zing Met Me Mee (02:47)
17:39 Espana Circo Este with Bau Bau Ciudad (02:54)
17:42 Jan Boezeroen with De Fles (03:15)

Laden...

Laden

Laden…