VERGADERINGEN VAN DE RAADSCOMMISSIE.

Raadscommissie Maatschappelijke Aangelegenheden (MA)1 december – 19:30 uur: 2e Gewijzigde begroting 2020 Werkplein Hart van West-Brabant
Invoering Wet Inburgering 2021
Voorfinanciering uitbreiding basisschool Vinkenbos ten behoeve van kinderopvang
Verordening beslistermijn schuldhulp verlening gemeente Rucphen 2021
Monitor Sociaal Domein 3e kwartaal 2020 (1/3)
Raadscommissie Economie, Ruimtelijke Ordening en Milieu (EROM) 2 december 19:30 uur: Visie Zonne- en Windenergie
Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2020’
Vaststelling bestemmingsplan Bebouwde Kom Schijf, Zoeksestraat ongenummerd
Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Hoekvensedreef ong. naast nr. 6 te Schijf’
(2/3)
Raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) 3 december | 19.30 uur:
2e begrotingswijziging 2020 Belasting samenwerking West-Brabant (BWB)
Financiële slotwijziging 2020
Vaststellen belastingverordeningen 2021 Spreekrecht: Wilt u hiervan gebruik maken, meld dat dan tenminste 48 uur voor het begin van de vergadering aan raadsgriffier Theo Broek, tel. 0165-349520 of raadsgriffie@rucphen.nl. (3/3)
Bron: TV Krant feed

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Email

Laden...

Laden

Laden…