VITAAL BUITENGEBIED.

De gemeente Halderberge vindt een veilig, leefbaar en vitaal buitengebied belangrijk. Daarom is de bestuurlijke koers Vitaal buitengebied, die de gemeenteraad in 2019 heeft vastgesteld, verder uitgewerkt. De uitwerking bestaat uit drie pijlers: Vitale recreatieparken, toekomstbestendig gebruik agrarisch vastgoed en humaan verblijf voor arbeidsmigranten.

(1/3)
Voor de eerste pijler is een gebiedsvisie opgesteld voor het recreatiecluster Hoeven. Voor de tweede pijler is een agrarische kennisbank gerealiseerd op www.halderberge.nl en is een gebiedsvisie opgesteld voor het gebied De Stoof (Oud Gastel) en omgeving. Voor de derde pijler is een toetsingskader opgesteld met aangepaste beleidskaders voor de huisvesting van arbeidsmigranten.
(2/3)
Wethouder Hans Wierikx: Door kamer verhuur in woningen niet meer toe te staan en arbeidsmigranten op een centrale locatie te huisvesten, wordt de druk op de woning markt verminderd en de leefbaarheid in wijken verbeterd. De gemeenteraad neemt in februari 2021 een besluit over de uitwerking van de drie pijlers.

Bron: gemeente Halderberge
(3/3)
Bron: TV Krant feed

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Email

Laden...

Laden

Laden…