‘Vroeg Eropaf, samen geldzorgen aanpakken!’ van start

In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens moeite om iedere maand hun rekeningen te betalen. Snelle hulp bij betalingsproblemen kan veel ellende en maatschappelijke kosten voorkomen. Daarom starten de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert vanwege de efficiënte en uniforme samenwerking vanuit De6-gemeenten samen met woningcorporaties, energiebedrijven, zorgverzekeraars en Brabant Water met Vroeg Eropaf. Gezamenlijk slaan we de handen ineen om mensen met beginnende betalingsachterstanden weer financieel ‘op de rit’ te krijgen.

Start Vroeg Eropaf
Afgelopen week zijn digitaal de handtekeningen gezet door de diverse samenwerkingspartijen en daarmee kunnen we start met Vroeg Eropaf. Het traject loopt tot en met 31 maart 2022. Dat geeft de mogelijkheid om met elkaar te onderzoeken of, en zo ja op welke manier, deze aanpak een goed instrument kan zijn. Ervaringen uit onder andere de gemeente Breda leren dat deze periode nodig is om te bezien of en hoe ‘Vroeg Eropaf’ het beste werkt.

Werkwijze
Wanneer een inwoner in één van de gemeenten problemen heeft met het betalen van de maandelijkse rekeningen voor huur, energie, water en/of zorgverzekering, gaan de uitvoerders van Vroeg Eropaf aan de slag. De inwoner wordt actief benaderd door een hulpverlener van de gemeente, Surplus of WijZijn Traverse. Samen wordt besproken wat er nodig is om de betalingsproblemen zo snel mogelijk aan te pakken en de financiële positie te verbeteren. Soms kan er in termijnen worden betaald. In andere gevallen kan iemand aanspraak maken op subsidies of regelingen. En soms is er andere hulp nodig. Het is voor het eerst in onze gemeenten dat zoveel partners samenwerken om huishoudens met betalingsachterstanden vroeg in beeld te krijgen en te helpen.

Aangepaste werkwijze vanwege het coronavirus
Normaal gesproken gaan de hulpverleners de wijken, dorpen en steden in op huisbezoek. Door het coronavirus kan dat nu niet. In plaats daarvan bieden zij telefonisch hun hulp aan. Iedereen die wordt gebeld, ontvangt eerst een brief van de gemeente over Vroeg Eropaf.

Privacy
Onlangs heeft de Tweede Kamer een wetswijziging aangenomen, die gemeenten verplicht om zelf hulp aan te bieden als mensen betalingsachterstanden hebben op het gebied van huur, zorg, water en energie. De6 gemeenten gaan dit nu al doen. Er worden alleen persoonsgegevens met de gemeente gedeeld, die noodzakelijk zijn om te bepalen waar het risico op financiële problemen het grootst is en om contact te kunnen leggen. Alleen de hulpverleners die op pad gaan, hebben inzage in deze gegevens.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Email

Laden...

Laden

Laden…