AANPAK MUSKUS- EN BEVERRATTEN IN BRABANT OP KOERS

De Brabantse waterschappen hebben succes met hun gezamenlijke aanpak van de muskus- en Beverrattenpopulatie, blijkt uit gepubliceerde landelijke cijfers over afgelopen jaar. Daarin wijkt Brabant af van de lijn die de waterschappen in Nederland delen, en is juist een toename in het aantal vangsten. In het werkgebied van Aa & Maas, De Dommel en Brabantse Delta is de vangst spectaculair afgenomen.

Dat is het resultaat van een zorgvuldige aanpak om de provincie vrij te krijgen van muskus- en beverratten. Brabant heeft de in 2019 afgesproken landelijke strategie voortvarend toegepast. Nederland kent in totaal acht bestrijdingsorganisaties. In Brabant hebben de waterschappen de krachten gebundeld in één gezamenlijke organisatie en aanpak.

Ruim dertig muskusrattenbestrijders bestrijden in Noord-Brabant de muskus- en beverratten. Voor de muskusrat verwachten de Brabantse waterschappen dat de vangsten in 2024 nog verder gaan afnemen tot onder de 2.000 exemplaren. De waterschappen willen dat er landelijk beleid komt voor de bever aanpak. Uitgebreide info op: www.brabantsedelta.nl

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Email

Nu op de radio:

Metejoor - Eigen Schuld

Laden...

Laden

Laden…