BEKENDMAKING GEMEENTE RUCPHEN

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan cultuurhistorie en archeologie’, het gehele grondgebied van de Gemeente Rucphen beslaand, ter inzage wordt gelegd. Het onderhavige bestemmingsplan doelt op het beschermen van diverse cultuurhistorische en archeologische waarden welke zijn opgenomen in de Nota Archeologie gemeente Rucphen.

U vindt het ontwerpbestemmingsplan op: www.ruimtelijkeplannen.nl  Daar kiest u via ‘plannen zoeken’ voor planidentificatie NL.IMRO.0840.1000P0002-ON01. U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook bekijken in het gemeentehuis. Bent u het niet eens met het ontwerpbestemmingsplan? Dan kunt u tot en met 14 maart 2024 (tijdelijk alleen telefonisch) een inspraakreactie geven.

Dit kan na het maken van een (telefonische)afspraak 0165-349500. Nadat de ter inzage legging is afgelopen neemt de gemeenteraad een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan en eventuele ingediende zienswijzen. Na de vaststelling van het bestemmingsplan kan nog beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Email

Nu op de radio:

Johan Moreno - Santa Lucia

Laden...

Laden

Laden…