BELEIDSPLAN WEGEN 2024 – 2028 GEMEENTE RUCPHEN

Het beleidsplan 2024 – 2028 van gemeente Rucphen m.b.t. de wegen binnen de gemeente Rucphen komt ter inzage te liggen. Burgemeester en wethouders maken op grond van de inspraakverordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend: Het ontwerp beleid/beheer wegen van gemeente Rucphen is vrijgegeven door het college voor inspraak.

Van 26/9 t/m 17/10 ter inzage in het gemeentehuis.

Als bewoner krijgt u de mogelijkheid hierop te reageren. Dit kunt u doen d.m.v. tijdens reguliere openingstijden langs te gaan in het gemeentehuis of deze digitaal aan te vragen via: gemeente@rucphen.nl

Kijk voor reguliere openingstijden van het gemeentehuis op:
www.rucphen.nl/adres-en-openinstijden

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt het plan opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl

Inzage in het gemeentehuis is mogelijk tijdens onze openingstijden. U kunt zich hiervoor melden bij de receptie. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad, Postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen via: 0165-349 500.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Email

Nu op de radio:

Rob De Nijs - Alles Wat Ademt

Laden...

Laden

Laden…