BESTEMMINGSPLAN HOEKSEDREEF ONG NAAST NO. 6 SCHIJF

De gemeenteraad heeft op 16 december 2020 het bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Hoekvensedreef ong. naast nr. 6 te Schijf ongewijzigd vastgesteld.
Het bestemmingsplan voorziet in het mogelijk maken van een ruimte-voor-ruimtewoning. Het voornemen is om een woning te plaatsen van 1.000m3. Het is conform de Beleidsnota Ruimte voor Ruimte die in juni 2020 is vastgesteld.

(1/3)
Wilt u meer weten over dit plan? Vanaf 24 december 2020 tot 4 februari 2021 kunt u het bekijken: U vindt deze informatie op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kiest u via ‘plannen zoeken’ voor planidentificatie NL. IMRO.0840.9000B0048-DEF1. U kunt de informatie alleen op afspraak bekijken in het gemeentehuis. (T. 0165-349500).

(2/3)
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u van 24 december 2020 tot 4 februari 2021 dat aangeven door beroep in te stellen, als u: eerder al een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan plan bij de gemeenteraad kunt laten zien dat u die zienswijze niet op tijd heeft kunnen indienen U stelt beroep in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
(3/3)
Bron: TV Krant feed

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Email

Laden...

Laden

Laden…