Bijenlandschap West Brabant wordt grootste netwerkorganisatie voor bijen in Nederland

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het Bijenlandschap West Brabant sluiten maar liefst 13 nieuwe partners zich aan bij de huidige partners. Dit doen ze door het ondertekenen van het convenant. Daarmee groeit het Bijenlandschap West Brabant uit tot 32 partners. Dit maakt het de grootste netwerkorganisatie voor bijen in Brabant en zelfs in Nederland. Samen zetten ze zich in voor het verbeteren van het leefgebied van bijen en andere bestuivers.

Bijen zijn onmisbaar
Bijen zijn, door hun rol in het bestuiven van planten, volstrekt onmisbaar voor de flora en fauna in Nederland. Daarnaast hebben ze een cruciale economische functie in land- en tuinbouw. Meer dan 75% van onze voedselgewassen, groenten en fruit, is afhankelijk van bestuiving. Van de wilde planten in de natuur is zelfs meer dan 85% afhankelijk van bestuiving. Naast bijen (als de honingbij en wilde bij) zorgen ook hommels, zweefvliegen en vlinders voor bestuiving. De aantallen en soorten gaan echter hard achteruit. Dat geldt wereldwijd, maar zeker ook voor Nederland en West-Brabant. De helft van de 360 soorten wilde bijen wordt met uitsterven bedreigd en staat op de rode lijst.

Alleen samen keren we het tij
De partners van het Bijenlandschap werken samen aan een landschapsnetwerk dat bio-divers en kleurrijk is. Ze wisselen kennis en ervaringen uit en pakken, met elkaar, grotere, op elkaar aansluitende projecten op. Niet alleen wordt West-Brabant zo aantrekkelijker voor bestuivers. Ook inwoners en bezoekers genieten hiervan mee. Het netwerk bestrijkt nu een gebied van Bergen op Zoom naar Gilze-Rijen en van Drimmelen naar Baarle-Nassau.

Kansenkaart
Samen met Wageningen Environmental Research en Brabants Landschap ontwikkelen de partners momenteel een kansenkaart die een helder beeld moet geven van de projecten en maatregelen die het meest effect sorteren. De kansenkaart is in het eerste kwartaal van 2020 klaar.

Ook zetten de partners zich in voor het zo bijvriendelijk als mogelijk maken van het nieuwe gezamenlijke maaibestek voor de bermen.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Email

Laden...

Laden

Laden…