BOS- EN MOERASVOGELS DOEN HET GOED

Het gaat goed met bos en moerasvogels. De roerdomp en blauwborst profiteren van natuurontwikkeling, omdat er steeds meer moerassige gebieden worden aangelegd. Dit doet ook bosvogels zoals specht en buizerd goed, want bossen worden steeds ouder en gevarieerder blijkt uit het rapport Broedvogels in Nederland 2022 dat Kennisinstituut Sovon Vogelonderzoek Nederland elk jaar laat maken.

Er is in duizenden gebieden in Nederland voornamelijk door vrijwilligers geteld. Het rapport is een belangrijke bron voor natuurbeleid en natuurontwikkeling. Het totale aantal broedvogels in Nederland is sinds 1990 met 43% afgenomen, aldus Sovon. Helemaal verdwenen zijn de duinpieper, de klapekster en de ortolaan. De kemphaan, de kramsvogel en de blauwe kiekendief naderen ook een kritische grens.

De Europese kanarie kwam in de vorige eeuw sterk op in Nederland, maar vorig jaar zijn er nog maar twee exemplaren gevonden. Zelfs de ringmus nam in aantal sinds 1990 met 83% af. Daarentegen hadden de roerdomp, de kwartel en de boomleeuwerik in 2022 een heel goed jaar. Het aantal getelde grauwe klauwieren en graszangers was nooit eerder zo hoog, staat in het rapport.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Email

Nu op de radio:

Actieve playlist

vrijdag 12 juli 2024

Last on air:
17:25 J-Jingle with Sweeper kort altijd nieuws altijd muziek 1 (00:05)
17:25 Johan Heeren with Marie Julie (Engels) (03:15)
17:28 Alexis Jordan with Happiness (03:57)

Now on air:

Exit with Save Me From Myself

Next on air:
17:35 Ria de Schutter with info verkeerstellingen zegge L.31072024 (00:42)
17:36 Rene Schuurmans with Zing Met Me Mee (02:47)
17:39 Espana Circo Este with Bau Bau Ciudad (02:54)

Laden...

Laden

Laden…