BRABANTSE OVERSTROMINGSSCENARIO’S GEACTUALISEERD

Januari en februari zijn bij uitstek hoogwatermaanden. De overvloedige regenval in het afgelopen najaar zorgde ervoor dat het wassende water zich dit keer al eerder meldde. Om de veiligheid in Noord-Brabant te blijven waarborgen, gaat de provincie nu de overstromingsscenario’s verder actualiseren. Na het hoogwater van 1993 en 1995 is Nederland beter voorbereid op dit soort calamiteiten.

Overstromingsgevaar ligt altijd op de loer. De provincie werkt als eerste aan het voorkómen van overstromingen door de dijken hoog en sterk te houden en door ruimte voor de rivier te maken. Die kan buiten haar oevers treden in zogeheten retentiegebieden. Ten tweede worden in de ruimtelijke ordening slimme keuzes gemaakt die de gevolgen van een eventuele overstroming beperken.

Als derde: als er toch een overstroming is, moet de calamiteitenzorg en crisisbeheersing op orde zijn. Daarbij zijn overstroming risicokaarten- en scenario’s onmisbaar. De provincie is samen met de waterschappen een traject gestart om deze te actualiseren.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Email

Nu op de radio:

Ry Cooder - Hell Have To Go

Laden...

Laden

Laden…