Gemeente houdt controles voor een verkeersveilige schoolomgeving

De scholen zijn inmiddels weer begonnen. De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen leren en spelen in een veilige schoolomgeving. Ook verkeersveiligheid hoort daarbij. Daarom controleren de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) extra bij de scholen in de gemeente. Bij onveilig verkeersgedrag zullen zij een bekeuring geven.

Handhaving verkeersregelgeving
“Juist aan het begin van het nieuwe schooljaar is het belangrijk ouders te wijzen op veilig verkeersgedrag als zij hun kinderen halen en brengen naar school” vertelt wethouder René Lazeroms. “Om aandacht te vragen voor deze verkeersveiligheid, zullen onze buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van team Openbare Orde, Handhaving & Veiligheid regelmatig aanwezig zijn bij de scholen bij aanvang en einde van de lessen. Op deze manier willen we veilig parkeergedrag stimuleren. De focus ligt daarbij vooral op het op onveilige wijze stilstaan en verkeerd parkeren van motorvoertuigen bij scholen. Ook vragen we scholen de ouders te wijzen op veilig verkeersgedrag. En ouders stimuleren kinderen te voet of met de fiets te brengen”, vult Lazeroms aan.

Boete bij geconstateerde overtredingen
“Voorgaande jaren gaven onze buitengewoon opsporingsambtenaren eerst een waarschuwing, als men zich niet aan de geldende verkeersvoorschriften hield. Dit jaar zullen we meteen overgaan tot actie. Degene die zich niet aan de verkeersregels houdt, kan rekenen op een boete van minimaal € 90,00 plus € 9,00 administratiekosten” aldus de wethouder.

Doel: correct parkeren voor een veiligere verkeerssituatie
“Het doel van onze acties is het bevorderen van het correct parkeergedrag. Dus een veiliger verkeerssituatie creëren bij alle scholen binnen onze gemeente. Concreet betekent dit dat de BOA’s bij scholen gaan controleren op parkeren op, of te dichtbij een kruising, op het trottoir, dubbel parkeren en buiten de vakken parkeren” besluit wethouder Lazeroms.

Periodieke controles tijdens schooljaar
We gaan tijdens het gehele schooljaar planmatig alle scholen langs en zien toe op het juist en correct parkeren van de motorvoertuigen. Vragen of suggesties om de verkeersveiligheid te verhogen? Inwoners die vragen hebben of suggesties voor een betere verkeersveiligheid, kunnen contact opnemen met een van de BOA’s via (0165) 349500 of via handhaving@rucphen.nl.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Email

Nu op de radio:

Actieve playlist

woensdag 24 juli 2024

Last on air:
10:58 Commercial with TCR Kunstgras 2023 12 24 (00:37)
10:59 Radio Rucphen with Tijdsein Radio Rucphen 2023 (00:05)
11:03 J-Jingle with Uuropener goedemorgen altijd nieuws altijd muziek (00:12)

Now on air:

Frans Vergouwen with Muziekparadijs3

Next on air:
11:55 Koorn Pik & de Dorsvlegels with Lente in Broabaant (03:33)
11:59 Koen Witteveen with Samen (03:06)
12:02 Carl Perkins & Duane Eddy & Mavericks with Matchbox (06:18)

Laden...

Laden

Laden…