Gemeenteraad 17 juni 2020

Op woensdag, 17 juni a.s. zal er weer een raadsvergadering plaatsvinden en of die nu met of zonder publiek zal worden gehouden, is nog maar de vraag. Maar wat geen vraag is, is het hoofdonderwerp van deze bijeenkomst: de Jaarrekening 2019. Uit de voorgesprekken en uit de accountantsverklaring is al gebleken, dat de gemeente Rucphen het goed heeft gedaan. Uiteindelijk blijkt er een positief saldo over te blijven van 1,7 miljoen Euro. Het Coronavirus zal op deze jaarrekening geen invloed uitoefenen, maar er zal zeker rekening moeten worden gehouden met de kosten dit jaar en voor volgende jaren. Het batige saldo van vorig jaar zal worden verdeeld in verschillende reserve-budgetten. Zo zal worden voorgesteld door het college om:

  • € 372.618,00 toe te voegen aan de Reserve Restantbudgetten,
  • € 6.713,00 toe te voegen aan de Reserve mutaties Decembercirculaire,
  • € 237.098,00 toe te voegen aan de nieuw te vormen Reserve Duurzaamheid,
  • € 25.000,00 toe te voegen aan de nieuw te vormen Reserve Activiteitensubsidies en wordt verder voorgesteld het College te autoriseren tot het doen van uitgaven ten laste van deze reserve,
  • € 15.469,00 toe te voegen aan de nieuw te vormen Reserve Bijenlandschap,
  • € 6.000,00 toe te voegen aan de nieuw te vormen Reserve Ruimtelijke Klimaatadaptatie,
  • € 1.067.701,11 toe te voegen aan het nieuw te vormen Risicoreserve Coronacrisis.

Vooral deze laatste post, het Coronavirus, heeft naar verwachting gevolgen voor veel beleidsterreinen van de begroting 2020 en ook mogelijk voor de jaren hierna. Hoe groot het financiële impact zal zijn, is nu onmogelijk te bepalen. Derhalve wordt voorgesteld dit bedrag te reserveren als buffer voor financiële risico’s uit deze Coronacrisis. Zo wordt de gemeenteraadsvergadering van 17 juni a.s. een belangrijk gebeuren voor alle raadsleden, die hierin toch een grote verantwoordelijkheid hebben. Wij wensen hen een grote mate van wijsheid toe.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Email

Nu op de radio:

J-Jingle - Sweeper taal Hollands gezelligheid altijd nieuws altijd muziek

Laden...

Laden

Laden…