GGD ONDERZOEKT IMPACT CORONA OP GEZONDHEID VOLWASSENEN

Meer dan 58.000 willekeurig gekozen mensen worden benaderd om mee te doen aan een vragenlijstonderzoek. Zij kunnen vanaf 19 september een uitnodiging voor het onderzoek ontvangen. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, participatie en corona. Het onderzoek loopt tot begin december

De GGD Gezondheidsmonitor wordt normaal gesproken eens per vier jaar uitgevoerd. Nu wordt er een extra meting gedaan waarbij ze kijken naar de gevolgen van de corona periode. Met de resultaten bekijkt  de GGD per gemeente wat nodig is om de gezondheid van inwoners te verbeteren

Het CBS selecteert willekeurig personen die worden uitgenodigd voor deelname aan de GGD Gezondheidsmonitor 2022. Zij vormen een goede afspiegeling van de bevolking. Deze groep inwoners krijgt een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Dit kan online of schriftelijk. Personen die niet geselecteerd zijn, kunnen niet aan dit onderzoek deelnemen.

Deelname is vrijwillig. GGD West-Brabant stelt uw deelname wel zeer op prijs. Op basis van de resultaten bepalen gemeenten, GGD- en andere overheidsinstanties het gezondheidsbeleid voor de komende jaren. Met deze extra meting kan hierbij ook rekening worden gehouden met de impact van corona op onze levens. GGD West-Brabant werkt samen met de andere GGD afdelingen en het organisatieonderdeel Volksgezondheid van de gemeente Utrecht, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en netwerk GOR (gezondheidsonderzoek bij rampen). Netwerk GOR is een samenwerking van het RIVM, GGD GHOR Nederland, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Wilt u meer informatie of heb je vragen over de GGD Gezondheidsmonitor 2022?
U kunt gratis contact opnemen met I&O Research, en bellen op 0800-0191.
Iedere dag bereikbaar van 9.00 – 21.00 uur.

Mailen kan ook naar helpdeskGM@ioresearch.nl of  kijken bij de veelgestelde vragen op:

www.ggdwb.nl/onderzoek/gezondheidsmonitor-volwassenen-en-ouderen-2022/

 

 

 

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Email

Laden...

Laden

Laden…