GROEP BOEREN NEEMT HET NIET ZO NAUW

Onlangs verschenen er berichten over een groep boeren die bedrog pleegden door en met landjepik. Zij gaven andermans gronden en zelfs gemeentelijke groenstroken en bermen op alsof het hun eigendommen zijn. Zo is Staatsbosbeheer, de grootste grondbezitter van Nederland. Veel van die grond is natuurgebied, maar een deel (extensieve) landbouwgrond, waaronder 50.000 hectare grasland.

Boeren mogen op die graslanden soms vee laten grazen. Staatsbosbeheer is geschrokken dat boeren hun gronden opgeven voor het verkrijgen van subsidie. Boeren ontvangen 160 euro per ha aan Europese subsidie. Het ministerie van landbouw was hiervan op de hoogte en loog tegen de subsidieverstrekker Europa. Het gaat steeds over geld van de belastingbetaler en kennelijk komt men er weer mee weg.

Bovendien zet het goedwillende boeren in een kwaad daglicht. Europa heeft aan landbouwsubsidies 400 miljard euro begroot. Dit is 40% van de totale 7 jarige EU begroting. Het afgelopen jaar is er in Nederland voor 779 miljoen euro aan Europese landbouwsubsidies uitgekeerd. Tevens werd 80 miljoen euro uitbetaald in het kader van het Plattelands Ontwikkeling Programma. De visserij ontving 9 miljoen.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Email

Laden...

Laden

Laden…