INFORMATEURS AAN DE SLAG WATERSCHAP BR. DELTA

Verkenner Aart Jan Moerkerke voerde de afgelopen weken gesprekken met de fracties in het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta. Moerkerke, burgemeester gemeente Moerdijk, presenteerde 18 april zijn bevindingen aan de fracties en adviseert een coalitie met vijf partijen. Het gaat om de fracties BoerBurgerBeweging, VVD, West-Brabant Waterbreed, Water Natuurlijk en Ongebouwd (agrariërs).

Nu start een nieuwe fase, de informatiefase, waarin de coalitiepartijen samen aan een nieuw bestuursakkoord gaan schrijven. De komende weken gaan de partijen onderhandelen over diverse thema’s om tot een bestuursakkoord te komen, waar het beleid in staat van het waterschap voor de komende vier jaar.

De informateurs geven graag inwoners, bedrijven, agrariërs, ondernemers en andere belangenbehartigers de mogelijkheid hun inbreng en aandachtspunten voor het bestuursakkoord mee te geven. Daarvoor is een formulier beschikbaar op de website van waterschap Brabantse Delta.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Email

Nu op de radio:

Denans - Mijn Allerliefste

Laden...

Laden

Laden…