LOCATIE HUISVESTING ARBEIDSMIGRANTEN/VLUCHTELINGEN

Voor de huisvesting van arbeidsmigranten is vorig jaar een initiatief ingediend. Op verzoek van gemeente Halderberge is toen onderzocht of er mogelijk een combinatie kan worden gemaakt voor de huisvesting van arbeidsmigranten en de tijdelijke opvang van vluchtelingen omdat de gemeente de locatie van dit initiatief hier geschikt voor vindt.

Het gaat hierbij om een locatie aan de Oude Roosendaalsebaan in Oud Gastel. Deze locatie ligt buiten de kern Oud Gastel en ligt bij bedrijventerrein Borchwerf. Eind vorig jaar heeft de initiatiefnemer de omgevingsvergunning hiervoor aangevraagd. De omgevingsvergunning is nu in behandeling bij de gemeente.

De vergunningsaanvraag wordt getoetst door interne en externe adviseurs. Zodra deze volledig en akkoord is, wordt de ontwerpvergunning ter inzage gelegd voor zes weken. Iedereen kan de vergunningaanvraag inzien en zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kenbaar maken. De termijn voor deze procedure is een half jaar. Daarnaast moet het COA akkoord geven op de locatie voor opvang van vluchtelingen.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Email

Nu op de radio:

Actieve playlist

woensdag 24 juli 2024

Last on air:
11:58 Commercial with ElektraVer 2023 (00:25)
11:59 Radio Rucphen with Tijdsein Radio Rucphen 2023 (00:05)
12:02 Commercial with TCR Kunstgras 2023 12 24 (00:37)

Now on air:

with

Next on air:
12:05 Commercial with Maagdenberg 2024 (00:36)
12:07 Commercial with Korst Banden Fijnaart (00:16)
12:07 J-Jingle with Uuropener goedemiddag altijd nieuws altijd muziek (00:12)

Laden...

Laden

Laden…