Natuurwerk

Mans de Jong

De teloorgang van ut Korhoen

Ooit was het zo gewoon dat er op meerdere plekken in onze gemeente korhoenders voorkwamen. Een van de langst overgebleven groep was in het zuiden van Sprundel. Begin april begon de hofmakerij van het korhoen en gingen liefhebbers in het donker richting een schuilhut om de rituelen van deze bijzondere en streekeigen vogels te ervaren. De Patershei en de omgeving was hun leefgebied waarin je de vogels ook overdag zittend op palen kon waarnemen. Ze waren best schuw en hadden hanen op voorruit geschoven posten om bij onraad de anderen te waarschuwen. Er zijn periodes geweest dat er meer dan 100 hanen in dit gebied aanwezig waren. Door de schaalvergroting en ruilverkaveling verdween steeds meer van hun leefgebied. In 1979 waren er nog slechts 7 hanen en 5 hennen maar toch nog de enige plek in Nederland waar jongen werden gezien.

Wat een schoonheid.

De blauwzwarte korhanen zijn ongelooflijk mooi. Ze zijn zo groot als een kip en hebben rode lellen op hun kop. Ook hun lange staart, waarvan de einden naar buiten krullen is erg sierlijk. Als er hennetjes bij waren koerden de hanen nog feller, lieten hun vleugels hangen en staken hun staarten als een pauw omhoog. Van onder hun opgeheven staart kwam dan die prachtige witte rozet te voorschijn. De rode lellen op hun kop zwollen tot ze bijna barsten. Hun sissende, blazende en koerende geluiden waren tot ver in de omtrek te horen. Uit hun zwart geopende bek die binnenin met het zachtste rose was bekleed, kwam de hete adem, die in mist veranderde zodra deze met de koude buitenlucht in aanraking kwam.

Gewaarschuwd.

Al vanaf 1984 mis ik deze schitterende vogels in mijn leefomgeving. De laatste korhoenders zijn door jagers gedood. Ik ervaar het als een grote tekortkoming dat andere mensen nooit serieus naar de waarschuwingen van de toenmalige leden van de Natuurwerkgroep hebben willen luisteren. Zij hebben jarenlang gewaarschuwd dat het leefgebied van deze mooie vogel steeds verder werd aangetast. Voor wat het korhoen betreft is een karakteristiek geluid in onze gemeente voorgoed verstomd.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Email

Laden...

Laden

Laden…