Natuurwerk

Mans de Jong

Kluut bezoekt waterberging in Willebrord.

Op maandag 18 mei werd een kluut waargenomen in de waterberging de Luijenhoekseplas in Sint Willebrord. Kluten zijn nu op doortrek naar hun broedgebieden ergens in ons land en komen langs om hier te rusten en bij te tanken. Het is helaas geen alledaags gebeuren dat soorten als kluten onze gemeente aandoen. De vogelaars genieten met volle teugen van deze mooie en elegante verschijning. Deze noodzakelijk aangelegde waterbergingen groeien uit tot mooie natuurparels met een hoge natuurwaarde zeker voor de gemeente Rucphen. Om kleine kreeftachtige uit het water te vissen heeft Moeder Natuur deze kluut voorzien van een opgewipte snavel. Zij maaien hiermee door het water om zo hun voedsel te vergaren. Door de aanwezigheid van de waterberging zetten steeds meer vrij zeldzame vogels poot aan de grond. Zo zijn er naast soorten als kievit, scholekster, grutto, kleine plevier, grote zilverreiger, blauwe reiger, lepelaar, ooievaar, aalscholver en verschillende soorten eenden als wilde eend, slobeend, krakeend, bergeend, wintertaling ook een knobbelzwanen paar met zes jongen gezien. Daarnaast zijn er de kleine rietvogels, als kleine karekiet, sprinkhaanrietzanger en blauwborst de afgelopen jaren ontdekt. Gezien de bloemen rijkdom profiteren daar de insecten waaronder meerdere vlindersoorten van. Om ongelukjes en verstoring te voorkomen is het raadzaam de hond aan te lijnen zeker nu in het broedseizoen.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Email

Laden...

Laden

Laden…