OMVANGRIJKSTE INFRASTRUCTURELE PROJECT GEMEENTE RUCPHEN AFGEROND

Op woensdag 7 december 2022 werd het grootste infrastructurele project van de gemeente Rucphen na 12 jaar afgerond. De “omleidingsweg Rucphen, Sprundel en St. Willebrord”, met als sluitstuk de ovonde, is gereed en de weg is in gebruik genomen. Het voltallige college van de gemeente Rucphen en de gedeputeerde van de Provincie Noord-Brabant, mevrouw Otters –Bruijnen verrichtte de officiële handeling om dit project af te sluiten en het tracé officieel te openen.

“Al meer dan 50 jaar werd er gesproken over het verbeteren van de ontsluiting en het weren van doorgaand verkeer in de kernen van Rucphen, Sprundel en St. Willebrord,” vertelt Burgemeester Van der Meer Mohr. “De provinciale weg tussen Zundert / Belgische grens en de A58 (de provinciale weg N638) liep vroeger door de kern van Rucphen. Dit zorgde voor veel overlast. In 2010 volgde het officiële raadsbesluit en werd er een studie verricht naar een (niet MER-plichtige) oplossing van de verkeersproblemen. Het projectteam werd opgericht en de eerste stappen gezet. Deze hebben geleid tot de omleiding zoals hij nu is aangelegd. Om het project uiteindelijk financieel mogelijk te maken, en te kijken naar beschikbare ambtelijke capaciteit, bereikbaarheid en leefbaarheid voor de bewoners, is er voor gekozen om het project in zijn geheel in tien fases uit te voeren,” vertelt de burgemeester van Rucphen.

Wethouder Martijn Gijzen vult aan: “Het is het grootste infrastructurele project van de gemeente Rucphen ooit. We zijn blij dat alle doelstellingen zijn behaald. De nieuwe omleiding bevordert de leefbaarheid in en de bereikbaarheid van de gemeente. Het weert doorgaand verkeer uit de kernen én zorgt voor een betere bereikbaarheid van ons bedrijventerrein en de Binnentuin. Daarnaast levert het een betere regionale verbinding op tussen de A58 en Zundert en de Belgische grens. Dat we dit project ruim binnen budget hebben kunnen afronden, maakt het plaatje compleet.”

In deze twaalf jaar zijn er vier bestemmingsplannen gerealiseerd. De dertien deeltracés zijn in tien fases uitgevoerd. Tijdens deze uitvoering zijn er vier nieuwe wegen aangelegd van in totaal 3,8 km. Er zijn twee vrij liggende fietspaden toegevoegd. Eén aan een bestaande weg: de Bernhardstraat en de andere langs het laatste gedeelte van het tracé. Daarnaast zijn er voor een lengte van drie kilometer, vier bestaande wegen gereconstrueerd. Uiteindelijk zijn er vijf nieuwe rotondes aangelegd, waarvan één ovale waar op woensdag 7 december de officiële opening van het totale project plaatsvond.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Email

Nu op de radio:

Joeri Plaizier - Meisje

Laden...

Laden

Laden…