Provincie: ga zuiniger om met grondwater!

’s-HERTOGENBOSCH – We moeten zuiniger zijn op de kostbare diepe grondwatervoorraad in Brabant. Dat is de kern van het nieuwe grondwaterbeleid dat de provincie momenteel bespreekt met alle Brabantse bedrijven die grondwater onttrekken. Dat zijn de drinkwaterbedrijven Brabant Water en Evides en veertig industriële bedrijven, waaronder bier- en frisdrankproducenten.

Alle onttrekkingen samen, in combinatie met de droogte, zorgen ervoor dat de omvang van de diepe grondwatervoorraad onder druk staat. Voor de drinkwatervoorziening is dat geen probleem, maar wel voor kwetsbare natuurgebieden en behoud van grondwatervoorraad voor de toekomst. Temeer omdat de verwachting is dat langere periodes van droogte in de toekomst vaker zullen voorkomen.

Nieuw beleid
GS hebben daarom op 27 augustus nieuwe uitvoeringsregels vastgesteld, gericht op het beperken van groei van de grondwateronttrekkingen. Met alle grote grondwateronttrekkers worden afspraken gemaakt om laagwaardig gebruik van grondwater zoveel mogelijk te beperken. De drinkwaterbedrijven onttrekken 90%, de industrie 10% van al het diepe grondwater dat in Brabant wordt gebruikt.

Met de waterschappen, de provincie Limburg en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen worden afspraken gemaakt om de diepe grondwateraanvulling te verbeteren. Verder neemt de provincie samen met de waterschappen maatregelen om het (regen) water langer vast te houden en het grondwatersysteem te voeden.

Evenwicht onder druk
Het is een taak van de provincie om ervoor te zorgen dat er voldoende schoon, zoet grondwater beschikbaar is voor economische en ecologische ontwikkeling. De hoeveelheid grondwater die wordt onttrokken, moet in evenwicht zijn met de natuurlijke manier waarop het grondwater via regen, rivieren en ondergrond wordt aangevuld. Maar als gevolg van een aantal ontwikkelingen staat dat evenwicht momenteel onder druk.

Toenemende vraag
Het watergebruik door consumenten en de watervraag voor bier- en frisdrankindustrie nemen toe. In de droge maanden juli en augustus van dit jaar was het drinkwaterverbruik 35-40% hoger dan normaal. Veranderingen in de landbouw en de recente droogteperiode hebben ook geleid tot een grotere behoefte aan beregening. Beregening vindt overigens plaats uit ondiep grondwater.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Email

Laden...

Laden

Laden…