SCHAPEN BESCHERMEN ZODAT DE WOLF OP DOORTOCHT GAAT.

Er zwerft een wolf door de provincie Noord-Brabant. Op dit moment houdt de wolf zich op in West-Brabant waar hij (of zij) een aanzienlijk aantal schapen pakt. De provincie Noord-Brabant roept veehouders op hun vee te beschermen, zodat de wolf op doortocht gaat naar andere gebieden.

De provincie Noord-Brabant begrijpt dat de zoektocht van de wolf grote zorgen en onrust met zich meebrengt voor veehouders. Daarom helpt de provincie zo maximaal mogelijk om samen met ZLTO, gemeente, vrijwilligers en anderen, de schapenhouders zo goed mogelijk te helpen hun vee te beschermen.

Bescherming van vee kan op verschillende manieren. Daarbij is het op stal zetten van vee de meest zekere en snelle methode. Als dat niet mogelijk is, is het zaak om een nachtkraal aan te leggen, liefst met wolfwerende (stroom-)rasters of stroomnetten. Wolfwerende stroomnetten zijn te leen bij de Provincie voor schapenhouders die zelf geen mogelijkheid hebben om hun dieren te beschermen en waar acute schade dreigt door aanwezigheid van de wolf. Op de site van website van BIJ12 staan voorbeelden van wolfwerende maatregelen. Rasters en stroomnetten zijn via wolf@brabant.nl aan te vragen.

Wolvendeskundigen zijn er van overtuigd dat de wolf in West-Brabant op doortocht is, op zoek naar een nieuw leefgebied. Wolven kunnen tijdens hun zoektocht grote afstanden overbruggen.

Een wolf jaagt op wilde zwijnen, reeën en herten en kleine dieren zoals konijnen. De wolf zoekt een geschikt leefgebied om zich te vestigen, waar voldoende voedsel en schuilgelegenheid is.

Tijdens zijn zoektocht kan hij ook tijdelijk in minder geschikte gebieden verblijven. Onbeschermd vee is een gemakkelijke prooi voor de wolf. Hij zal graag zijn zwerftocht onderbreken en in het gebied blijven waar hij onbeschermde schapen vindt. Hoe beter vee beschermd is, des te sneller zal de wolf dus verder trekken naar meer geschikt leefgebied.

Bron: Provincie Noord-Brabant.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Email

Nu op de radio:

Actieve playlist

woensdag 24 juli 2024

Last on air:
10:58 Commercial with TCR Kunstgras 2023 12 24 (00:37)
10:59 Radio Rucphen with Tijdsein Radio Rucphen 2023 (00:05)
11:03 J-Jingle with Uuropener goedemorgen altijd nieuws altijd muziek (00:12)

Now on air:

Frans Vergouwen with Muziekparadijs3

Next on air:
11:55 Koorn Pik & de Dorsvlegels with Lente in Broabaant (03:33)
11:59 Koen Witteveen with Samen (03:06)
12:02 Carl Perkins & Duane Eddy & Mavericks with Matchbox (06:18)

Laden...

Laden

Laden…