Sport verenigt Rucphen

Rucphen is een sportieve gemeente, waarin de gemeente inwoners stimuleert – naar eigen keuze en op een verantwoorde wijze – te bewegen, prestaties neer te zetten en een gezonde leefstijl na te streven. Deze ambitie staat centraal in de beleidsnota Sport verenigt Rucphen. De gemeente zorgt samen met de aanwezige sportaanbieders voor kwalitatief goede sportaccommodaties en een uitdagende buitenruimte.

“Sporten, bewegen, samen meedoen, zijn belangrijk om gezond te blijven”, vertelt wethouder Martien de Bruijn. “Als gemeente stimuleren we ook dat mensen langer thuis blijven wonen, uitgaan van eigen kracht en elkaar helpen als het kan. Dat staat zo ook omschreven in onze Toekomstvisie. Om zelfstandig te blijven is bewegen – in welke vorm dan ook – belangrijk. Naast dat bewegen gezond is, draagt het bij aan de sociale binding. We stimuleren dan ook sporten en bewegen op allerlei gebieden. Dat doen we vanuit verschillende rollen. Uitgangspunt blijft dat mensen het zelf moeten doen, maar wij bieden wel de mogelijkheden en zorgen samen met anderen voor geschikte voorzieningen”, aldus De Bruijn.

Behoud sportvoorzieningen
De gemeente streeft naar het in stand houden van het aanwezige basisaanbod van sportvoorzieningen. Centrale sportvoorzieningen zoals de sporthal hebben een plaats in de Binnentuin. De buitenruimte in alle kernen moet voldoende uitnodigen om te bewegen. Bij renovaties van bijvoorbeeld een wijk zorgen we dat er bij de inrichting voldoende aandacht is voor het element bewegen. Ook bij de ontwikkeling van nieuwe fiets- en wandelroutes willen we deze op een zodanig uitnodigende en uitdagende manier aanleggen dat de inwoners hiervan gebruik maken om te bewegen en te sporten.

Spelen
“Spelen is van belang voor de fysieke, sociale en creatieve ontwikkeling van een kind”, vult Martien de Bruijn nog aan. “Kinderen leren door te spelen. Daarom zorgen we voor passende speelvoorzieningen in de nabije omgeving. Een groot deel van de dag van een kind vindt plaats op school. Daarom dagen we de scholen uit om te zorgen dat het schoolplein voldoende uitnodigt om te bewegen en te spelen”.

“Iedereen doet mee”
“Iedereen doet mee, dat staat centraal”, licht De Bruijn toe. “Daarom halen we eventuele ‘drempels’ om te gaan sporten weg. We verstrekken jeugdsportsubsidie aan onze sportverenigingen. We zetten daarnaast ook in op de toegankelijkheid van sportvoorzieningen. We bieden sporters met een beperking ondersteuning bij het vinden van een passend sportaanbod. Hiervoor zoeken we de regionale samenwerking op voor aangepast sporten”.

Sportakkoord
De beleidsnota Sport verenigt Rucphen sluit aan bij de ambities uit het Nationaal Sportakkoord. Deze ambities zijn vertaald op schaal van de gemeente Rucphen. Naast de actiepunten specifiek voor de gemeente gaat de gemeente samen met lokale partners aan de slag met het Lokaal Sportakkoord, waarin zij verder uitwerking geeft aan de gezamenlijke ambities.

De gemeenteraad neemt op 30 oktober een besluit over de beleidsnota Sport verenigt Rucphen.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Email

Nu op de radio:

Actieve playlist

woensdag 24 juli 2024

Last on air:
10:58 Commercial with TCR Kunstgras 2023 12 24 (00:37)
10:59 Radio Rucphen with Tijdsein Radio Rucphen 2023 (00:05)
11:03 J-Jingle with Uuropener goedemorgen altijd nieuws altijd muziek (00:12)

Now on air:

Frans Vergouwen with Muziekparadijs3

Next on air:
11:55 Koorn Pik & de Dorsvlegels with Lente in Broabaant (03:33)
11:59 Koen Witteveen with Samen (03:06)
12:02 Carl Perkins & Duane Eddy & Mavericks with Matchbox (06:18)

Laden...

Laden

Laden…