STIMULERINGSBIJDRAGE EN SUBSIDIE ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN

In september ontving de gemeente een aantal signalen van sportverenigingen en dorpshuizen over de explosieve stijging van energiekosten. Bij alle sportverengingen en dorpshuizen is geïnventariseerd of zij hier gevolgen van ondervinden of verwachten voor de exploitatie. Dit blijkt bij bijna alle sportverenigingen, en 2 van de 5 dorpshuizen het geval.

B&W wil een inflatiecorrectie van 10% op het subsidieprogramma toepassen. Een groot deel van de subsidiebedragen wordt niet geïndexeerd en is al jaren hetzelfde. Door deze maatregel sluiten de subsidiebedragen beter aan bij de kostenstijging waar de verenigingen en dorpshuizen mee worden geconfronteerd. Het verhoogde subsidiebedrag wordt vanaf 2023 structureel in het subsidieprogramma opgenomen.

Met de stimuleringsbijdrage energiebesparende maatregelen, kunnen verenigingen aanpassingen doen aan het pand. Denk aan vervangen oud witgoed en installaties-tochtstrippen-ledverlichting- waterbesparende douchekoppen en slimme schakelaars. Hiermee wordt energieverbruik verlaagd. Om hiervoor in aanmerking te komen moet een vereniging een eigen accommodatie hebben en zelf de energiekosten betalen.

De stimuleringsbijdrage bedraagt 3500 euro. De verenigingen moeten achteraf aangeven hoe zij deze bijdrage hebben besteed. Wanneer een vereniging gebruik maakt van een gebouw van de gemeente kan de stimuleringsbijdrage ingezet worden voor aanpassingen die men op basis van de afspraken in de huurovereenkomst zelf aan het pand mag doen.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Email

Laden...

Laden

Laden…