VACATURE VOOR TWEE LEDEN ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN

Bent u betrokken bij de Rucphense samenleving? Wilt u meepraten over het gemeentelijke beleid op het gebied van het sociaal domein? Vind u het belangrijk dat inwoners een stem hebben in het sociaal beleid? De adviesraad sociaal domein is opgericht om het college gevraagd en ongevraagd te adviseren over de onderwerpen binnen het sociale domein van de gemeente.
Actuele thema’s zijn onder andere: eenzaamheid, WMO-voorzieningen, vervoer, jeugdzorg, GGZ en armoede- en schuldenproblematiek.
De adviesraad vertegenwoordigt hierin de stem van de inwoners en draagt daarmee bij aan ontwikkeling van de kwaliteit van het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan op het gebied van het sociaal domein. De adviesraad is onafhankelijk en vergadert maandelijks. Daarnaast gaan de leden in gesprek met verschillende doelgroepen, maatschappelijke organisaties en ambtenaren om relevante informatie te verzamelen en adviezen te onderbouwen.
Voor meer informatie: www.adviesraadrucphen.nl
of mevr. J. Suijkerbuijk, e-mail: info@adviesraadrucphen.nl

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Email

Nu op de radio:

Die Paldauer - Rocknrose

Laden...

Laden

Laden…