VIJF PILOTS VERZILVEREN KOOLSTOFOPSLAG BIJ DE BOER

In vijf pilots in Zuid-Nederland gaan boeren, marktpartijen en andere relevante stakeholders samenwerken om zo in de praktijk te leren wat nodig is om tot succesvolle projecten te komen met een reëel verdienmodel voor de boer. Men richt zich hierbij niet alleen op duurzame koolstofvastlegging in de bodem, maar ook in biomassa, zoals biobased teelten, landschapselementen en agroforestry.

Naast methodieken wordt gewerkt aan tools om de uitvoering van koolstofvastleggingsprojecten gemakkelijker te maken, de efficiëntie vergroot kan worden en de kosten verlaagd. Beschikbare tools voor het voorspellen en verifiëren worden getest en verbeterd. Kennis wordt verspreid via artikelen in de media, presentaties tijdens bijeenkomsten en informatiebijeenkomsten voor boeren en stakeholders.

Het project is in handen van ZLTO, Louis Bolk Instituut en BoerenNatuur Brabant West en wordt mogelijk gemaakt door het Groen Economisch Herstelfonds in het kader van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Plattelandsontwikkeling – Europese Commissie (europa.eu). Meer info op: https://agriculture.ec.europa.eu  Of: www.zlto.nl/home

Koolstofopslag bij de boer foto: ZLTO

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Email

Nu op de radio:

Carpenters - Yesterday Once More

Laden...

Laden

Laden…