WATERSCHAP MAAKT WATERKERINGEN ROBUUSTER

Waterschap Brabantse Delta heeft in Steenbergen een begin gemaakt met het verbeteren van 15 kilometer regionale keringen in West-Brabant. Ook afgekeurde binnendijken in de gemeenten Breda, Moerdijk, Drimmelen en Etten-Leur gaan op de schop zodat deze straks weer 50 jaar mee kunnen. Het 88,6 miljoen euro kostende project gaat een belangrijke bijdrage leveren aan de waterveiligheid in de streek.

Om in de toekomst veilig te wonen en werken controleert en onderhoudt Brabantse Delta ruim 400 km. aan dijken. Daar horen ook de binnendijken en kades bij die het gebied beschermen tegen hoog water in de Mark, Dintel en Vliet. Een deelproject is de Zeedijk-Oost in Etten-Leur. Daarvoor zijn 200 bomen gekapt. In dit tracé ligt een historisch zeesluisje en kruisen twee leidingen elkaar.

In het 3e kwartaal van 2024 wil men met alles klaar zijn. Gedeputeerde Hagar Roijackers  van water en natuur is blij met het project dat een waterveilig Noord-Brabant dichterbij brengt. “We houden rekening met alle klimaatscenario’s”. Het waterschap betaalt het project uit eigen middelen en krijgt geen bijdrage vanuit het Rijk. Het zijn de inwoners die voor hun veiligheid betalen.

Bron: BN de Stem

 

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Email

Laden...

Laden

Laden…