WOONLASTEN INWONERS GEMEENTE ZUNDERT AMPER OMHOOG

Als het aan het Zunderts college ligt wordt er, met een investeringsplan van 30 miljoen euro voor de komende 4 jaar straks gebouwd aan een mooie gemeente Zundert. Het voornemen is dat er komend jaar niet wordt bezuinigd. Het college wil dat de woonlasten voor de inwoners zo min mogelijk stijgen.

Dat blijkt uit de gepresenteerde netwerk begroting 2023-2026 onder de noemer ‘Realistisch en Samen Vooruit’. De onroerendzaakbelasting OZB zal gemiddeld met 5 euro per jaar stijgen. Een schijntje tegenover andere gemeenten. Ook de afvalstoffenheffing en de rioolkosten wordt zo laag mogelijk gehouden. Op de hoogte van die afvalstoffenheffing heeft de inwoner straks zelf invloed. Het moet stimuleren afval gescheiden- én minder restafval aan te bieden.

Met deze begroting legt het college een programma Zundert voor met de focus op doelen die er de komende bestuursperiode écht toe doen, ondergebracht in de programma’s Dienstverlenend en betrokken Zundert, Aantrekkelijk en ondernemend Zundert, Sociaal en vitaal Zundert en Veilig en weerbaar Zundert.

De netwerk begroting 2023-2026 staat op 8 november op de agenda van de gemeenteraad. Dan debatteert de Raad over de begroting en neemt zij een besluit.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Email

Laden...

Laden

Laden…